თუ თქვენ გადაწყვიტეთ პაკეტის შეცვლა, მაშინ გამოგვიგზავნეთ განცხადება მოთხოვნილი თარიღიდან 48 საათით ადრე.

განცხადების ფორმა
* პაკეტის შესაცვლელად სავალდებულოა შევავსოთ შემდეგი ველები

   
  
      
       
     
     

ახალი პაკეტი ჩაირთვება ძველი პაკეტის ვადის გასვლის შემდეგ.  თარიღი დაწერეთ ფორმატით რიცხვი/თვე/წელი